Erik Mattias Soop

Mattias i Paris, 1960


I K�penhamns Tivoli, 1954
Siluettkarikatyr


15 �r gammal

Mattias f�ddes den 19 maj 1938 i Stockholm. Han avslutade sina studier vid Kgl. Tekniska H�gskolan med en licenciat i �mnet Matematisk Fysik. Kort d�refter p�b�rjade han sin anst�llning vid ESOC (European Space Operations Centre, Darmstadt) i april 1966. Under 1968 flyttade han till ESRIN, Frascati, Italien f�r arbeten med plasmafysik, sedan tillbaka 1972 till ESOC d�r han fick ansvaret f�r banber�kningar inom Orbit & Attitude Division.

Mattias spelade en nyckelroll i ca. 30 satellituppdrag st�dda av ESOC under perioden mellan 1977 och 1996. Hans starka professionella engagemang gjorde honom vida k�nd inte bara inom Flight Dynamics Division, utan �ven p� v�rldsniv�.

(Mats Rosengren, ESOC: del�vers�ttning av d�dsrunan)


Mattias pensionerades sommaren 1998 och avled den 12 september �ret d�rp�, efterl�mnande sin �lskade maka under alla �r sedan studietiden, fil. kand. Lena Birgitta Soop, Darmstadt. Han begravdes intill sina f�rf�der vid Yttersel� kyrka, n�ra M�ls�kers slott, under l�ng tid familjens s�te.

Mattias efterl�mnar �ven en diger produktion av vetenskapligt f�rfattarskap. Hans b�cker har blivit standardverk inom satellitvetenskap och en har �versatts till kinesiska:

Soop, E.M., 1983: Introduction to geostationary orbits — ESA Scientific & Technical Pubs. SP-1053, The Netherlands: 1-143.

Soop, E.M., 1994: Handbook of geostationary orbits — Space Technology Library, Kluwer Acad. Publ.; ISBN 0-7923-33054-4: 1-300.

Tidskriftsartiklar:
Konferensartiklar:

Mattias ("Tias") var en mycket beg�vad musiker. Han uppvisade redan under ton�ren en stor talang f�r violin, men fl�jten kom s� sm�ningom att bli huvudinstrumentet. Han spelade ofta tillsammans med sin far och sina br�der, och blev under teknologtiden en "tongivande" kraft inom Promenadorquestret p� Teknis, d�r hans speciella humor och studentikosa karakt�r kom att bli ett b�de syn- och h�rbart inslag. Hans fars m�nga �r i Orienten, dit Mattias kom p� bes�k, ut�kade hans instrumentsamling med m�nga exotiska fl�jter. Efter flytten till Tyskland spelade han allt oftare horninstrument, av vilka flera var utomordentligt sv�rbem�strade, och var under m�nga �r en skicklig och omtyckt valthornist i Eberstadts kammarmusikensemble.