Erik Mattias Soop

Mattias i Paris, 1960


I Köpenhamns Tivoli, 1954
Siluettkarikatyr


15 år gammal

Mattias föddes den 19 maj 1938 i Stockholm. Han avslutade sina studier vid Kgl. Tekniska Högskolan med en licenciat i ämnet Matematisk Fysik. Kort därefter påbörjade han sin anställning vid ESOC (European Space Operations Centre, Darmstadt) i april 1966. Under 1968 flyttade han till ESRIN, Frascati, Italien för arbeten med plasmafysik, sedan tillbaka 1972 till ESOC där han fick ansvaret för banberäkningar inom Orbit & Attitude Division.

Mattias spelade en nyckelroll i ca. 30 satellituppdrag stödda av ESOC under perioden mellan 1977 och 1996. Hans starka professionella engagemang gjorde honom vida känd inte bara inom Flight Dynamics Division, utan även på världsnivå.

(Mats Rosengren, ESOC: delöversättning av dödsrunan)


Mattias pensionerades sommaren 1998 och avled den 12 september året därpå, efterlämnande sin älskade maka under alla år sedan studietiden, fil. kand. Lena Birgitta Soop, Darmstadt. Han begravdes intill sina förfäder vid Ytterselö kyrka, nära Mälsåkers slott, under lång tid familjens säte.

Mattias efterlämnar även en diger produktion av vetenskapligt författarskap. Hans böcker har blivit standardverk inom satellitvetenskap och en har översatts till kinesiska:

Soop, E.M., 1983: Introduction to geostationary orbits — ESA Scientific & Technical Pubs. SP-1053, The Netherlands: 1-143.

Soop, E.M., 1994: Handbook of geostationary orbits — Space Technology Library, Kluwer Acad. Publ.; ISBN 0-7923-33054-4: 1-300.

Tidskriftsartiklar:
Konferensartiklar:

Mattias ("Tias") var en mycket begåvad musiker. Han uppvisade redan under tonåren en stor talang för violin, men flöjten kom så småningom att bli huvudinstrumentet. Han spelade ofta tillsammans med sin far och sina bröder, och blev under teknologtiden en "tongivande" kraft inom Promenadorquestret på Teknis, där hans speciella humor och studentikosa karaktär kom att bli ett både syn- och hörbart inslag. Hans fars många år i Orienten, dit Mattias kom på besök, utökade hans instrumentsamling med många exotiska flöjter. Efter flytten till Tyskland spelade han allt oftare horninstrument, av vilka flera var utomordentligt svårbemästrade, och var under många år en skicklig och omtyckt valthornist i Eberstadts kammarmusikensemble.