NotiserPorträtt från Gripsholms slott

Överste Erik Soop till Stora Bjurum, 1592-1632. Gift 1622 med Anna Posse, äktenskapet blev barnlöst. Chef för Västgöta Ryttare, utmärkte sig i Livland (1621), slaget vid Wahlhof (Kurland) 1626, slaget vid Dirschau (Danzig) 1627, samt i 30-åriga kriget (1630-31), där han enligt en sägen räddade konung Gustaf II Adolfs liv. Efter hemkomsten avled han i "fältsjuka" och begravdes tillsammans med sin hustru i Skara Domkyrka, där de hedrats med ett ståtligt gravmonument i södra tvärskeppet.

Baron Gustaf Soop af Limingo till Stora Bjurum, Mälsåker, Stjärnsund, m.fl., 1623-1679, generalguvernör hos drottning Hedvig Eleonora. Gift 1658 med friherrinnan Margareta Horn. Byggde Mälsåkers Slott i Södermanland, som blev färdigt 1670 med Nikodemus Tessin d.ä. som arkitekt. Begravd i Askersunds landsförsamligs kyrka.


Porträtt från Stralsund

Major och Riddare Gustaf Soop till Stora Bjurum, 1763-1832. Officer vid Skaraborgs regemente, deltog i fälttågen i Bohuslän 1788, Finland 1789-90, norra Tyskland 1805-06. Gift 1802 med friherrinnan Beata Sophia Lagerfeldt. Begravd i Jerstorps kyrka, Jönköpings län.

Husar Åke Eriksson Soop. Om dennes öde berättas:

"Åke Soop, son till Erik Jöransson Soop, f. 1754 på Hästhalla, begaf sig vid 16 års ålder utrikes och blef först fanjunkare och sedan fändrik vid Preussiska Regementet Sabel i Andam där han tjänte i 6 år, men rymde därifrån, för duell- och subordinationsbrott, och kom åter till Sverige, där han försålde och förslöste sin ärfda egendom. Lät därefter 1795 värfva sig till husar vid Lifhusare Corpsen, hvarifrån han 1796 flyttades till soldat vid Enkedrottningens Lifregemente alt under namn af Åke Preutz, men blef för det av honom i rusigt tillstånd å artilleristen Johan Smittman, med en högaffel föröfvade dråp 1797, hos Kongl. Majt. dömd till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, uppenbar kyrkopligt och livstids fängelse på Waxholms Fästning. Dog derstädes 1812. Gift 1779 m. Hedvig Christina Wahlberg ofrälse, död 1783. Två barn, Erik Fredrik och Carl Erik, båda döde under sitt första år."