NotiserPortr�tt fr�n Gripsholms slott

�verste Erik Soop till Stora Bjurum, 1592-1632. Gift 1622 med Anna Posse, �ktenskapet blev barnl�st. Chef f�r V�stg�ta Ryttare, utm�rkte sig i Livland (1621), slaget vid Wahlhof (Kurland) 1626, slaget vid Dirschau (Danzig) 1627, samt i 30-�riga kriget (1630-31), d�r han enligt en s�gen r�ddade konung Gustaf II Adolfs liv. Efter hemkomsten avled han i "f�ltsjuka" och begravdes tillsammans med sin hustru i Skara Domkyrka, d�r de hedrats med ett st�tligt gravmonument i s�dra tv�rskeppet.

Baron Gustaf Soop af Limingo till Stora Bjurum, M�ls�ker, Stj�rnsund, m.fl., 1623-1679, generalguvern�r hos drottning Hedvig Eleonora. Gift 1658 med friherrinnan Margareta Horn. Byggde M�ls�kers Slott i S�dermanland, som blev f�rdigt 1670 med Nikodemus Tessin d.�. som arkitekt. Begravd i Askersunds landsf�rsamligs kyrka.


Portr�tt fr�n Stralsund

Major och Riddare Gustaf Soop till Stora Bjurum, 1763-1832. Officer vid Skaraborgs regemente, deltog i f�ltt�gen i Bohusl�n 1788, Finland 1789-90, norra Tyskland 1805-06. Gift 1802 med friherrinnan Beata Sophia Lagerfeldt. Begravd i Jerstorps kyrka, J�nk�pings l�n.

Husar �ke Eriksson Soop. Om dennes �de ber�ttas:

"�ke Soop, son till Erik J�ransson Soop, f. 1754 p� H�sthalla, begaf sig vid 16 �rs �lder utrikes och blef f�rst fanjunkare och sedan f�ndrik vid Preussiska Regementet Sabel i Andam d�r han tj�nte i 6 �r, men rymde d�rifr�n, f�r duell- och subordinationsbrott, och kom �ter till Sverige, d�r han f�rs�lde och f�rsl�ste sin �rfda egendom. L�t d�refter 1795 v�rfva sig till husar vid Lifhusare Corpsen, hvarifr�n han 1796 flyttades till soldat vid Enkedrottningens Lifregemente alt under namn af �ke Preutz, men blef f�r det av honom i rusigt tillst�nd � artilleristen Johan Smittman, med en h�gaffel f�r�fvade dr�p 1797, hos Kongl. Majt. d�md till 28 dagars f�ngelse vid vatten och br�d, uppenbar kyrkopligt och livstids f�ngelse p� Waxholms F�stning. Dog derst�des 1812. Gift 1779 m. Hedvig Christina Wahlberg ofr�lse, d�d 1783. Tv� barn, Erik Fredrik och Carl Erik, b�da d�de under sitt f�rsta �r."