Adlig ätt introducerad på Riddarhuset 1625 som Nr 10. Säkert belagd sedan 1463. Härstammar på fädernet från Uppland, på mödernet från Östergötland.

Med ätten sammanhör friherrliga ätten Soop af Limingo Nr 19, introducerad 1652, utdöd efter 1717, och friherrliga ätten Soop, Nr 87, introducerad 1689, utdöd 1700 (se släktträd). Vapnet utgörs av en kluven sköld med högra fältet i guld och vänstra fältet i blått, delat av en bjälke i silver. Av gammal hävd (sedan 1625) kröns skölden av en friherrlig krona.

Litteratur:
Elgenstiernas Ättartavlor Bd. VII, s. 357 ff.
Soop, Åke: Frälsesläkten Nr 10 I-II, 1972-73.
Soop, Hans: Erik Soops gravmonument i Skara Domkyrka, 2005, Skara Stifthistoria skr. 20.

Propriété intellectuelle : Karl Soop, 2010