Adlig �tt introducerad p� Riddarhuset 1625 som Nr 10. S�kert belagd sedan 1463. H�rstammar p� f�dernet fr�n Uppland, p� m�dernet fr�n �sterg�tland.

Med �tten sammanh�r friherrliga �tten Soop af Limingo Nr 19, introducerad 1652, utd�d efter 1717, och friherrliga �tten Soop, Nr 87, introducerad 1689, utd�d 1700 (se sl�kttr�d). Vapnet utg�rs av en kluven sk�ld med h�gra f�ltet i guld och v�nstra f�ltet i bl�tt, delat av en bj�lke i silver. Av gammal h�vd (sedan 1625) kr�ns sk�lden av en friherrlig krona.

Litteratur:
Elgenstiernas �ttartavlor Bd. VII, s. 357 ff.
Soop, �ke: Fr�lsesl�kten Nr 10 I-II, 1972-73.
Soop, Hans: Erik Soops gravmonument i Skara Domkyrka, 2005, Skara Stifthistoria skr. 20.

Propri�t� intellectuelle : Karl Soop, 2010