Släktträd 10


(inom parentes) =
årtal när man vet att
personen levde
Släktträd konstruerat med
Geneax
Åke
*1652 +1728
kapten
Anna
(1673, 1720)
Göran
(1678) +1690?
Arvid
+1717?
överstelöjtnant
Carl
+1685
löjtnant
Erik
(1674)
kapten
Anders
*1656 +1720
Gustaf
*1658 +1723?
major
Erik
*1679 (1706)
Marta Beata
*1682 +1732
Maria Eleonora
*1687 +1744
Hans
*1690 +1709
Göran
*1680 +1725
ryttmästare
Erik
* 1719 *1756
ryttmästare
Maria Agneta
(1731)
Åke
*1754 +1812
Erik Fredrik
*1779 +1780
Carl Erik
*1783 +1783
från
Eric
Elsa Catharina
(1703, 1722)
Erik Gustaf
(1703 ) +1709
Lorentz
(1703) +1714
Helena
(1713) +1736
Anna Christina
(1699) +1715
Sophia Lovisa
*1682 +1745
Magdalena
Eleonora
Eleonora
Elisabet
*1685 +1722
Erik
*1677 +1703
Gustaf
*1680 +1705
Maria Elisabeth
*1688 +1755
Erik Mauritz
*1636 +1730
ryttmästare
Maria
Magdalena
*1688 +1751
Augusta
Christina
*1693 +1745
Anna Catharina
*1684 +1754
Elsa Christina
*1690 +1736
Magdalena
Charlotta
*1699 +1730
Elsa Maria
*1683 +1685
Anna Christina
*1684 +1762