Släktträd 4


(inom parentes) =
årtal när man vet att
personen levde
Släktträd konstruerat med
Geneax
Från
Harald
Marta
+1564
Åke
(1558)
St. Bjurum, riksråd
Knut
(1544) +1566
riddare, fältöverste
Britta
(1537)
Hans
*1552 +1619
St. Bjurum, Mälsåker
Riksråd
Axel
*1555 +1601
Erik
*1557 +1638
Lars
*1559 +1607
Karin
*1554 +1594
Åke
*1564 +1617
häradshövding
Anna
Anna
*1594 +1618
Mattias
*1585 +1653
friherre till Limingo
St. Bjurum, Mälsåker
Åke
*1584 (1648)
häradshövding
Brita
*1587 +1631
Karin
*1590 +1678
Knut
*1597 +ca 1648
överste, landshövd.
Marta
*1599 +1616
Erik
*1592 +1632
St. Bjurum
Riddare, överste
Margareta
*1603
Elsa
*1594 (1650)
Brita
+1607
Karin
+ca 1607
Åke
+ ung
Axel
(1614) +1636
hovjunkare
Ebba
+1623
Malin
*1596 +1658
Karin
+1638
Åke
+1603 ung
Forts
träd 8
Hans
(1654, 1696)
major
Erik
*1613 +1674
landshövding
Forts
träd 11
Forts
träd 10
Ebba
(1654, 1694)
Erik
*1643 +1700
friherre till Hansta
guvernör i Riga
Beata
*1645 +1672
Forts
träd 5
Harald
+1595
Thure
+ ung
Hans
+ ung
Bengt
+ ung
Karin
+ ung
Anders
*1599 (1619)
kammarjunkare
Arvid
*1618 +1634
Karin
*1621 +1709
Forts
träd 5