Släktträd 11


Släktträd konstruerat med
Geneax
Från
Hans
Åke
*1682 +1748
lagman
Margareta
*1679 +1736
Hedvig
Charlotta
Helena
*1712 +1796
Hans
*1713 +1745
Carolina
Gustaviana
*1714 +1800
Matthias
*1716 +1742
Jonas
*1718 +1742
Beata
*1719 +1722
Knut
*1720 +1720
Kirstin
*1723 +1809
Herman
*1724 +1747
Sophia
*1726 +1767
Gustaf
*1728 +1736
Carl
*1729 +1786
kapten
Margareta
*1751 +1801
Gustaf
*1763 +1832
major
Åke
*1755 +1801
löjtnant
Göran
*1756 +1772
Harald
*1765 +1769
Gertrud
Carolina Beata
*1769 +1779
Carl Harald
*1773 +1779
Åke
*1810 +1862
kammarherre
Sigrid
Christina
*1803 +1804
Juliana
Margareta
*1805 +1822
Marta Maria
*1807 +1863
Beata Sophia
*1808 +1869
Brita Helena
*1811 +1889
Olov
*1814 +1861
kapten
Björn
*1816 +1825
Ulrika
Magdalena
*1818 +1892
Gustava
Ottiliana
*1820 +1886
Anna Maria
*1823 +1888
Erik
*1854 +1905
Gertrud
*1848 +1891
Magnild
*1851 +1914
Estrid
*1852 +1912
Signild
*1853 +1917
Gylfe
*1850 +1852
Forts
Samtida