Släktträd konstruerat med
Geneax

Släktträd 5

Friherrliga ätten Soop af Limingo No 19

Friherrliga ätten Soop No 87
Carl Gustaf
*1659 +1711
landshövding
Mälsåker
Anna Maria
*1660 +1735
Mathias
*1661 (1688)
överstelöjtnant
Medevi
Gustaf
*1661 +1662
Margareta
*1662 +1715
Från
Hans
Carl Fredrik
+ ung
Hedvig Ulrika
Christina
*1703 +1776
Mattias
*1585 +1653
friherre till Limingo, St. Bjurum, Mälsåker
Gustaf
*1623 +1679
riksråd
St. Bjurum, Mälsåker
Carl
*1621 +1655
riksråd
Maria
Eleonora
*1653 +1673
Eleonora
+ ung
Charlotta
*1655 +1704
Christian
(1717)
Margareta
Beata
*ca 1690 +1745
Sigrid
Christiana
+1722
Erik
*1643 +1700
friherre till Hansta
guvernör i Riga
Från
Knut